Vi er kjent i helsekostbransjen som Lindy og Lars og eide og drev på det meste 23 helsekostbutikker i Norge.  Men det er en tid for alt, så vi avhendet firmaet Auron våren 2016. Det er ca 24 år siden vi startet vår første helsekostbutikk, så vi har snart 25 års erfaring i bransjen. Etter mange års samarbeid med Trond Solstrand i BioForm A/S, produserer de nå for oss våre egen produktserie, URTEGOD, der vi i samarbeid med Trond, baserer oss på å bruke mest mulig råvarer fra Norden. Fabrikkene ligger i Troms fylke og med den flotte og ikke minst rene naturen, gir dette oss noen av de reneste og beste helsekostproduktene. URTEGOD vil i hovedsak bli solgt fra vår nettbutikk med kontor i Åkrehamn, Karmøy. Vår nettadresse er: www.urtegod.no 

We are known as Lindy and Lars in the health industry. At the most we were running and owning 23 health food stores in Norway. But there is a time for everything, and during the spring, year 2016, we decided to stop running our company, Auron. We have more 25 years experience within the health food industry, as it is about 24 years since we started the very first shop within the health food industry. After collaborating with Trond Solstrand, CEO of Bioform AS, Bioform now produce for us, our own health food products named Urtegod. In Urtegod we collaborate with Trond and we base our products on mostly Nordic commodities. The factories are based in the county of Troms with its beautiful and not to forget, clean nature gives us the best quality health food. Urtegod products will first and foremost be sold from our ecommerce shop. Our office are based in i Åkrehamn, Karmøy. Our internet address are: www.urtegod.no

Lindy Kristofferen / eier URTEGOD

Jeg er utdannet helse- hud og helhetsterapeut, samt aromaterapeut. Aromaterapien og kunnskapen om bruk av kosttilskudd har vært et viktig område for meg  å jobbe med i forbindelse med opplæring av ansatte i dei åra som vi hadde helsekostbutikker.  Og det er en ren fornøyelse å se og oppleve at kosttilskudd og Urtegodproduktene virker positivt inn på folk sin helse.

I am educated as an health, skin- and entirety therapist.  In addition to this, I am also educated as an aromatherapist. The aromatherapy and the knowledge based on usage of supplements has been an important working field to me in connection with education of my own employees during the years of running health food stores in Norway.  Is is simply a pure pleasure to me, observing how Urtegod products has a positive impact and effect on peoples' health and well being.

Lars Fagerland / eier URTEGOD

I tillegg til å jobbe med helsekost og helserelaterte produkter, har jeg i 33 år jobbet som terapeut, med hovedvekt på ledd og muskel problemer og i tillegg mat allergier. I denne tiden har jeg lært at alt henger sammen,  og at den vakre Nordiske naturen har urter og planter som kan hjelpe mot mange av våre plager.

In addition to working with health food and health related products, I also worked for 33 years as a therapist with main focus on joints and muscle problems, among this also people suffering from food allergies. During this periode of time, I have learned that everything goes together, and that the beautiful Nordic nature has herbs and plants that surely help people in avoiding health problems. 

Om oss / About Us

Vi er kjent i helsekostbransjen som Lindy og Lars og drev på det meste 23 helsekostbutikker i Norge.

We are knows in the health food industry as Lindy and Lars and at its most, we ran 23 health food stores in Norway.

Adresse/address: Postboks 173, 4296 Åkrehamn
Telefon/phone: (0047)940 81 276
E-post: post@urtegod.no

Vår service / Our Services

BioForm A/S produserer våre Urtegod-produkter. Råvarene er så langt det lar seg gjøre, fra Norden. Urtegod-produktene blir i hovedsak, solgt fra vår nettbutikk med kontor i Åkrehamn, Karmøy.

BioForm A/S are producing our Urtegod products. The commodities are as far as possible, purely Nordic. The Urtegod products are sold from our ecommerce store, and our office are based in Åkrehamn, Karmøy, Norway.

Finn oss / Find Us

Kontakt oss / Contact Us

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.